Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je onze website https://www.eigenzijn.com bezoekt en/of deelneemt aan één van onze opleidingen, trainingen, begeleidingen en/of trajecten. In deze verklaring leggen wij uit […]

Algemene voorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudend Algemene voorwaarden van Eigen Zijn Mens & Organisatie, 1 maart 2018 te Alkmaar, KvK te Alkmaar 64899373 Beleid Eigen Zijn Mens & Organisatie Eigen Zijn Mens & Organisatie is een eenmanszaak en is voortgekomen uit Power2Will, opgericht in 2015. In 2017 zijn de werkzaamheden uitgebreid en is de naam gewijzigd naar Eigen […]