Eigen Zijn: Ontspannen zijn en werken – weten wie je bent, waarnaar je op weg bent, naar de zon èn de schaduw kijken, uitzoomen, vertragen en gericht inzoomen, geven èn ontvangen en klaar is klaar. Trouw blijven aan daar waar het jou om gaat en de moed hebben om te kiezen voor je eigen zijn.”

Waarom systemisch coachen?

Systemisch werk heeft mij gegrepen, al 20 jaar geleden. Het is een manier van kijken naar de wereld, die kracht brengt, die uitnodigt tot kijken wat er werkelijk is, het lef te hebben verantwoordelijkheid te nemen, eigenaarschap te tonen. Het risico te nemen dat je het niet-weet, zo komt potentie vrij. Zo kom je voorbij belemmerende patronen en dat wat je weerhoudt. Voorbij komen aan dynamieken waarin je je maar steeds groter of kleiner maakt dan de ander, terwijl je zó in gelijkwaardigheid gelooft. Voorbij komen aan die neiging maar altijd te sussen en te bemiddelen. Het systemisch werk heeft voor mij veel betekend in het kunnen innemen van mijn plek, in mijn gezin, in mijn werk, als ondernemer en professional en in het kunnen ontspannen in mijn zijn en werk.

Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder zeggen in het boek Systemisch Coachen: “Systemisch coachen is de kunst en kunde om samen met een individuele cliënt of team de verborgen patronen en dynamieken in de systemen waar de cliënt deel van uitmaakt, boven water te krijgen en hanteerbaar te maken. Het is de kunst om de natuurlijke systemische intelligentie weer te laten stromen. Daardoor helpt de coach niet alleen de coachee om oplossingsruimte te vinden voor zijn of haar vraagstuk. Hij helpt de coachee te putten uit een natuurlijk bron, de bron van systemisch wijsheid, die misschien door de waan van alledag en de druk van de wereld om ons heen tijdelijk onbereikbaar was.”

Systemisch coachen houdt in dat we werken met insluiten (zowel de zon als de schaduw horen erbij), ordening (alles heeft een eigen plek), uitwisseling (balans in nemen en geven) en klaar is klaar (eindigheid hoort er ook bij). Het uitzoomen en daarmee ruimte maken voor een andere impuls, waardoor je voorbij komt aan wat je altijd deed, staat steeds centraal.

Ik ben er vooral heel enthousiast over omdat het zo past bij mijn motto op weg naar ontspannen leven en werken. Als alles klopt, gaat het vanzelf.

Is alles wat we doen systemisch?

Nee, zeker niet. Het is wel een geïntegreerd onderdeel van wie ik ben en hoe ik naar de wereld kijk. Ik heb in de afgelopen 25 jaar veel verschillende dingen gelezen, geleerd en ervaren. Dit neem ik allemaal mee in mijn coaching.

Wil je sparren of een vraag verkennen?

Bel of mail me als je geïnteresseerd bent, voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak!

Lienke Pet

Systemisch (team)Coach  |  Veranderkundig Organisatieadviseur  | Luisteraar met Lef

www.eigenzijn.com | lienke.pet@eigenzijn.com | 06 21511002