Professionalisering Veranderteam 

‘Een welkome frisse blik tijdens een verandertraject’

“We hebben een veranderopdracht, zijn vlot van start gegaan, maar we stagneren.”

“Als veranderteam moeten wij overal het antwoord op hebben, maar we weten het soms ook even niet.”

“We zijn zo hard aan het werk, maar worden steeds meer onderdeel van de organisatie en daarmee van de situatie die we willen veranderen!”

Dit zijn uitspraken van de teams die ik begeleid. Het appèl dat wordt gedaan op veranderteams is niet mals. Zo wordt er verwacht dat resultaat wordt behaald èn mensen meegenomen worden. Vaak zijn de ambities torenhoog en is er van commitment en voorbeeldgedrag van het leidinggevend kader nog onvoldoende sprake. Het feit dat dit zo is, is niet de grootse uitdaging, wel dat wordt verondersteld dat het veranderteam dat allemaal wel even fikst…  

Echter, het is simpelweg geen realistische verwachting dat een veranderteam in een verandering de taak en rol van het leidinggevend kader gaat of überhaupt kán overnemen. Wel is het een reële verwachting dat het veranderteam de ander helpt om de rol op zich te nemen en hem/haar de tools aanreikt om dat te (kunnen) doen. Het veranderteam kan hiermee belemmerende patronen en dynamieken teruggeven zodat er meer effectief gedrag gaat ontstaan. Hierdoor ontstaat meer bewustzijn op het veranderproces, zowel ten aanzien van het WAT (het resultaat) als van het HOE (de essentie). 

Met Professionalisering Veranderteam zorg ik ervoor dat het veranderteam effectief kan doen wat de organisatie nodig heeft. Het houdt het veranderteam en individuen die verandering aansporen, scherp op de bedoeling van de verandering/transformatie door met hen te reflecteren op de eigen rol, de rol van de omgeving en de dynamieken die plaatsvinden. En in essentie is dat wat ik doe. 

Waarom doe ik dat?

Ik doe dit omdat ik ervaar dat het regelmatig stilstaan en reflecteren bij wat je aan het doen bent veel brengt. Het veranderteam kan hiermee meer recht doen aan zichzelf, aan de kwaliteiten van medewerkers, resultaten van de veranderopdracht en potentie van de organisatie als geheel. Hiermee worden het zicht op de onderlinge verhoudingen, het bewustzijn op het gebied van gedrag, interactie en verandertrajecten vergroot waarmee het proces meer tastbaar en voorspelbaar wordt. 

Het meer bewust maken van zaken waar je wel en geen invloed op hebt en hoe je er in beide situaties mee om kunt gaan geeft een grote mate van voldoening en eerlijk is eerlijk, ik leer er zelf ook elke keer heel veel van. De onderwerpen die teams inbrengen zijn heel serieus, maar door de manier waarop wij hier mee omgaan ervaren we veel lol, verbinding en energie.  

Hoe werkt het?

Richtinggevend en trouw blijven aan de visie met behulp van externe intervisie: dat zijn de kernwoorden van het product en resultaat. In het begin worden er een of meerdere dagdelen per maand gepland, op een vast moment, om een flow te creëren. Het is een langer lopende ondersteuning, in het begin intensiever en naar verloop van tijd neemt de frequentie meestal af. 

Vooraf bepaalt het team de te bespreken onderwerpen, gebaseerd op de issues van de afgelopen periode, of komende vraagstukken. Het betreft zaken als vergaderingen die anders zijn verlopen dan gewenst, of contact wat een hick up kent, opmerkelijk gedrag, stokkende processen, medewerkers die hun verantwoordelijkheid niet nemen, of te veel op zich nemen. Het gaat ook over de eigen ontwikkeling, de groepsdynamiek, de ontwikkeling die het team zelf maakt, de rol die zij heeft en hoe daar vorm aan te geven. Ook bereiden we interventies voor die het veranderteam gaan uitvoeren. 

Door goed en zonder oordeel te luisteren, met een brede en professionele blik ten aanzien van processen, verander- en bedrijfskunde, vanuit groepsprocessen, cultuur- en gedragsverandering. We sparren, zijn gelijkwaardig en functioneren daarin als team, met respect en waardering voor ieders kwaliteiten en inbreng. Ik werk met dat wat speelt, kijk naar het geheel en ga erboven hangen om patronen en dynamieken te herkennen. Door te kijken met een systemische blik, vervolg ik indien nodig met opstellingen om dit zichtbaar en tastbaar te maken. Met het schakelen vanuit verschillende concepten en dit te vertalen naar een pragmatische aanpak ben ik en blijf ik gericht op actie. 

Wat brengt het?

Door Professionalisering Veranderteam: 

 • zorgt het team goed voor zichzelf, neemt zij tijd om terug te gaan naar de basis van het traject en naar de eigen kern. 
 • ontwikkelt het team vanuit de eigen kern op professioneel en persoonlijk vlak;
 • bevordert het team krachtig handelen in de organisatie , vanuit de bedoeling van de verandering; 
 • voorkomt het een situatie waarbij teamleden verzand raken in dag & dagelijkse organisatiedynamiek; 
 • herkent het team vroegtijdig patronen opdat deze aangepakt kunnen worden; 
 • stimuleert het team een omgeving waarbij maximaal wordt geleerd van het traject en aanpassingen waar mogelijk direct wordt doorgevoerd; 
 • bevordert het team de persoonlijke ontwikkeling en dat potentie zichtbaar wordt en voeding krijgt;
 • zorgt een team voor energie waardoor het verandertraject doorgaat daar waar het moeilijk wordt, omdat begrepen wordt wat er aan de hand is en wat er nodig is om verder te gaan;
 • benut het team de kwaliteiten van de teamleden maximaal; 
 • verkrijgt het team inzicht in het veranderproces waarmee het in gesprek kan met de opdrachtgever en betrokkenen over het proces. 

Doelgroep:

Verandermanagers, Veranderteams, leidinggevenden en teams die de opdracht hebben een verandering door te voeren of transformatie of transitie te begeleiden. 

Aanleidingen om Professionalisering Veranderteam in te zetten

Weg willen van:

 • verandertrajecten die beginnen, maar niet afgemaakt worden en het resultaat uitblijft
 • een mindset dat veranderen/transitie/ transformeren geen zin heeft en niets oplevert
 • ‘gedoe’ op de werkvloer door onvoldoende begeleiding op het proces en gebrek aan inzicht in verandertrajecten
 • veranderteams die hun rol niet pakken
 • een dynamiek van verlamming en geen resultaat na veel werk
 • ineffectief gedrag van management, organisatie en/of veranderteam 

Toe willen naar:

 • grip op het proces
 • een aanspreekpunt en kenniscentrum voor het traject als veilige haven en voortgangsbewaker
 • verhogen van vaardigheden op het gebied van verandermanagement, samenwerking en persoonlijke effectiviteit
 • effectief gedrag 
 • weten waaraan en hoe daaraan gewerkt moet worden
 • grenzen van eigen taak en rol (iedereen doet wat de bedoeling is)

Veranderteams versterken in hun rol:

 • een verandertraject te begeleiden
 • luis in de pels bij de bewustwording van gedrag, proces en activiteiten rondom het realiseren van voorgenomen verandering. 
 • aandacht blijven vragen voor langere termijn in een wereld waar de dag & dagelijkse praktijk veelal voorrang krijgt
 • het management, middenkader en teams bewust maken van eigen gedrag, groepsdynamiek en belemmerende overtuigingen die de voortgang van het traject beïnvloeden. 

Ik help veranderaars/veranderteams focus te houden op het resultaat door aan te sluiten op hun dilemma’s en te helpen bij (zelf)reflectie, inzicht en vertaling naar praktische oplossingen. 

Ik help managers, medewerkers en teams plezier in het werk te houden door met vertrouwen veranderingen aan te gaan en daarmee succesvol en onderscheidend te zijn.

“Elk veranderproces levert iets op als je ziet wat er is!”