Het leven in de 21e eeuw ziet er heel wat anders uit dan in de 20e; we zijn nu continu in beweging. Niets lijkt nog stil te staan. We zijn steeds op zoek naar hoe het beter kan, wat we óók nog kunnen doen èn we krijgen steeds meer behoefte om soms ook even de tijd te nemen om even te genieten van wat er is. Om even te landen en te verwerken wat we allemaal hebben geleerd, op te laden om er weer te kunnen staan.

Organisaties hebben deze beweging ook nodig, even landen, verwerken, opladen om weer door te kunnen. Veranderingen zijn niet langer van tijdelijke aard, het is een gegeven. Het is een kunst (en een must) om de organisatie ook als zodanig te leiden. Het vraagt van de mensen die er werken om te gaan met het niet allemaal al (vooraf) te weten, met voortschrijdend inzicht, met keuzes maken (en dus dingen niet doen). Het vraagt niet alleen kijken naar de inhoud, maar juist ook aandacht besteden aan hoe je het met elkaar doet. Het vraagt om gelegenheid creëren voor management en medewerkers om te kijken naar wat er is en daarmee werken. Kijken naar wat ertoe doet, te herijken en met eventueel voortschrijdend inzicht weer verder te gaan. Ontspannen werken doordat je met elkaar aan het gezamenlijke doel werkt, je elkaar begrijpt en realistische verwachtingen van elkaar hebt.

Ik zie organisaties als levende systemen; systemen die reageren op wat er binnenin gebeurt en op de omgeving. Elke organisatie heeft een oorsprong – ooit is ze ontstaan met een reden. En een geschiedenis – een bewandeld pad – waar lessen wel of niet zijn geleerd, successen zijn wel of niet gevierd en verliezen zijn wel of niet genomen. Het heeft allemaal effect op hoe de organisatie nu kan functioneren.

Zicht krijgen op het levende systeem en haar dynamieken vraagt om uitzoomen, vertragen en gericht inzoomen. Het zijn termen voor zaken die essentieel zijn om een gezonde organisatie te bouwen, om het potentieel te benutten en met succes en energie te opereren.

Vragen die bij mijn klanten leven:

‘We hebben zoveel potentie, maar ik zie geen resultaat!’ ‘Onze mensen hebben structureel de neiging te oordelen of te zich te verdedigen.’ ‘Onze mensen maken zich groter of juist kleiner dan ze zijn.’ ‘Er is maar steeds ‘gedoe’ onderling, zonder dat we daar onze vinger op kunnen leggen.’

Zijn er patronen waarin er wel gezegd veranderen te willen, maar wil dat maar steeds niet lukken? Zie je verlamming in je organisatie? Mensen die keihard zeggen en lijken te werken zonder resultaat? Vallen er veel mensen uit wegens een burn-out?

Dit zijn allemaal dynamieken in organisaties die stagnatie geven. Zodanig dat leidinggevenden en medewerkers er na verloop van tijd moedeloos van worden. Wel willen, maar niet meer kunnen, de puf er niet meer voor hebben, het geloof zijn verloren dat het nog iets gaat opleveren.

Die dynamieken opsporen en daarmee werken, zodat de organisatie, het management èn de medewerkers eraan voorbij kunnen komen. Dat is wat ik doe, dat is waar mijn passie ligt en waarmee ik al veel beweging heb kunnen brengen!

Door met mijn kennis en ervaring veiligheid te bieden, uit te zoomen en rake vragen te stellen kan een nieuw perspectief ontstaan, komt er energie en beweging! Daarbij richten we ons op het potentieel van de organisatie, de leiding en de medewerkers. We krijgen ook zicht op wat klaar is en wat om een waardig afscheid vraagt.

Wil je verkennen of ik iets voor je kan betekenen? Bel of mail en dan kunnen we een afspraak maken voor vrijblijvend kopje koffie (digitaal of live).