Ontwikkel- & Verandertrajecten

“Weet je dat veranderen nodig is, maar niet waar te beginnen?” 

“Wil je je organisatie ontwikkelen en wil je sparren over de mogelijkheden?”

“Zit je middenin een verandering of ontwikkeltraject, maar stagneert het?”

“Heb jij een gezond klimaat in jouw organisatie?”

Organisaties zijn continu in beweging. De ene beweging is nog niet klaar of de volgende dient zich alweer aan. Als opdrachtgever, leidinggevende of veranderaar is het bij elke beweging van belang je te richten op de essentie. Op dat waar het over moet gaan, op wat de bedoeling is. Helaas komt het vaak voor dat de aandacht (onbedoeld) juist gaat naar wat niet langer gewenst is, naar datgene wat je al die tijd al weerhoudt om te doen wat je eigenlijk wilt dat er gebeurt en dat is spijtig, omdat daarmee de potentie van de mensen, teams en de organisatie niet wordt benut.

Een werkelijke (duurzame) verandering teweeg brengen is een kunst. En de kunst om te veranderen vraagt van jou om dicht bij jezelf te blijven. Het vraagt van jou om helder te hebben waaróm je een beweging wilt maken, om na te denken over wat maakt dat je dat nú wilt doen, wat je ervoor over hebt om het te realiseren en om vast te houden waar je blij mee bent.

Of je nu wilt veranderen in de organisatie, als team of als individu; het resultaat zal er pas zijn, pas werkelijk en duurzaam zijn, wanneer je kritisch naar jezelf durft en wilt kijken. Welk gedrag vertoon je zelf, welk gedrag vertoont je omgeving waar jij op reageert? Wat helpt en waar zou je beter mee kunnen stoppen?

Een belangrijk element in welk verandertraject ook is het Lonkend Perspectief. Het bereiken van het Lonkend Perspectief zal zo veel meer brengen dan een ander cijfer in de boeken, een andere werkwijze. Het zal betekenen dat je meer bewust bent van jezelf, je eigen zijn, je omgeving, je team. Het zal betekenen dat gedrag bespreekbaar is, dat teams meer synergie tonen en werken aan gezamenlijk resultaat.

Ik heb een enorme passie als het gaat om het begeleiden van veranderingen, van organisaties, teams en individuen bij het realiseren van hun resultaat, hun Lonkend Perspectief. Ik doe dat door aan te sluiten, te begrijpen wat er is en houvast en structuur te bieden om een beweging te realiseren. Het maakt niet uit in welke fase van de verandering je je bevindt, ik kan je de houvast en structuur bieden die je nodig hebt. Gebruik maken van al wat er al is gedaan, alle energie die mensen al hebben gegeven en producten die al zijn opgeleverd. Het is een kunst om een verandering te realiseren, samen te werken aan een gezamenlijk doel en de reis met lol en vastberadenheid aan te gaan.

De basis van mijn aanpak is gebaseerd op het samen vinden van de antwoorden op de volgende vragen, zodat de juiste acties en interventies kunnen worden ingezet:

  1. Waarom wil je veranderen?
  2. Waarheen wil je veranderen?
  3. Wat belemmert je om daar te komen?
  4. Wat ga je doen om er te komen?
  5. Wat ga je organiseren om in flow te komen en te blijven?
  6. Wat vraagt het van jou en de ander?

Op het moment dat je kritisch kijkt naar de vraag wat je ervoor over hebt om de (duurzame) verandering te realiseren, weet je ook of je ermee verder moet (willen) gaan.

De volgende stap is het bepalen van een Lonkend Perspectief. Daar waar je het allemaal voor doet, waar je houvast aan hebt als het gedurende het proces wat minder gaat, want elk veranderproces kent periodes waarin je je kunt afvragen of je nog wel goed bezig bent en kan stoppen aantrekkelijk lijken. Met een Lonkend Perspectief is vasthouden makkelijker omdat je een glimlach, je drijfveer en inspiratie kunt terughalen!

In de derde fase wordt duidelijk wat aangepakt moet worden om het Lonkende Perspectief te bereiken. Welk gedrag en welke overtuigingen liggen ten grondslag aan het huidige resultaat? Wat maakt dat een ogenschijnlijk simpele werkwijze niet het gewenste effect heeft? Wat maakt dat we allemaal goede medewerkers hebben, maar dat er geen goed team staat?

Als helder is waar aan moet worden gewerkt is het van belang een evenwichtige aanpak te bepalen. Een goed verhaal, benutten van wat er al is, talenten en vaardigheden ontwikkelen en, niet te vergeten, het tonen van voorbeeldgedrag. De beste leermeesters zijn zij, die als rolmodel dienen. De meest inspirerende mensen zijn degenen die vanuit hun passie, waarden en kwaliteiten werken!

De aanpak is een belangrijk element om aan vast te kunnen blijven houden. Inzichtelijk maken wat er is gedaan, wat het heeft opgeleverd, waar je aan vast wilt houden. Kijken naar de Bigger Picture, de context, het geheel. Gedurende het vervolg komt dat dan ook regelmatig terug en wordt hier dan ook op gereflecteerd. Het is de kunst om flow te realiseren en te behouden. Dit vraagt energie en aandacht besteden aan het integreren van de verandering met het dag en dagelijkse gedurende een langere tijd. Hierbij is het van belang dat de elementen als structuur, eigenaarschap en evaluatie een plek krijgen.

De kunst van veranderen is naar jezelf kijken en blijven kijken. Waarderen wat er is, het verder ontwikkelen en bewust inzetten van je eigen zijn, het verder ontwikkelen van je zelfbewustzijn en omgevingsbewustzijn. Dit zijn elementen die blijven en een blijvende verandering van inzicht, inzet en resultaat zullen genereren.

De volgende vormen van ondersteuning zijn mogelijk in deze trajecten:

  1. Het leiden van het veranderteam
  2. Het begeleiden van het veranderproces (en daarbij ook de opdrachtgever en eigenaar te coachen)
  3. Het coachen van het veranderteam